Lei 9294.1996 – Propaganda de fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos.